Regulamin Biegu Obrońców Modlina

Regulamin
Biegu Obrońców Modlina

 

TERMIN i MIEJSCE:

 • 20 listopada 2021 r., Twierdza Modlin
 • Start biegu głównego – Bieg Obrońców Modlina– godz. 13:30
 • Start bieg z wózkiem – godz. 13:33
 • Start Nordic Walking- godz. 13:35
 • Biegi Młodzieżowe:
  • Roczniki 2015 i młodsze –        200m 12:00
  • Roczniki 2011- 2014 –               400m 12:10
  • Roczniki 2008 -2010 800m 12:20
  • Roczniki 2005-2007 800m 12:30

CEL  IMPREZY:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej w społeczeństwie
 • Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego oraz regionu mazowieckiego

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór

 

TRASA:

 • Dystans – 10km
 • Nawierzchnia asfaltowa 50% oraz szutrowa 50%
 • Limit czasu w Biegu Głównym i Nordic Walking: 100 minut
 • Elektroniczny pomiar czasu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 16 lat, najpóźniej w dniu zawodów
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów
 • Pakiety startowe dla Biegu Głównego oraz Nordic Walking będą wydawane w dniu zawodów w godz. 8:00 – 11:30 w biurze zawodów
 • Pakiety dla Biegów Młodzieżowych będą wydawane od 09:00 do 11:00 w dniu zawodów
 • Celem odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

ZGŁOSZENIA:

 • Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej chronotex.pl

w zakładce ZAWODY do dnia 12 listopada 2021 (piątek) do godz. 00:00.

 • W przypadku wolnych pakietów startowych, możliwość rejestracji w dniu biegu 20 listopada 2021 roku w biurze zawodów
 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny na stronie zapisów będą mogły dokonać płatności w systemie mikropłatności.
 • Opłata startowa trafia na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem dokonania jej po zamknięciu zapisów do biegu.
 • Możliwość przepisania pakietu na inną osobę istnieje tylko w szczególnych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie przez organizatora- do dnia1 listopada 2021 r.
 • Limit uczestników w biegu głównym wynosi 400 osób w tym 40 miejsc Nordic Walking
 • Limit uczestników w biegach młodzieżowych wynosi 150 osób.

 

 

OPŁATY:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej
 • Pierwsze 100 osób 50 zł
 • Kolejne 300 osób 55 zł
 • W dniu zawodów 75 zł w przypadku wolnych pakietów.
 • Koszt udziału w biegach młodzieżowych wynosi 15 zł
 • Koszt udziału Nordic Walking wynosi 55 zł
 • OSOBY, KTÓRE NIE DOKONAJĄ OPŁATY STARTOWEJ W CIĄGU TRZECH DNI OD ZAPISU, BĘDĄ USUWANE Z LISTY STARTOWEJ

 

KLASYFIKACJE:

 • Bieg główny:
  • OPEN Kobiet i Mężczyzn
  • Najlepszy mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego – Kobiet i Mężczyzn
  • Niepełnosprawni
  • Bieg z wózkiem
  • 16-30 lat
  • 31-45 lat
  • 46-60 lat
  • 60 lat +
  • Kategoria drużynowa – aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej zawodnicy muszą być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami. Do kategorii drużynowej będą wliczane 3 najlepsze czasy. W zespole musi być co najmniej jedna kobieta.
  • Nordic Walking Kobiet i Mężczyzn

UWAGA ! Klasyfikacja w danej kategorii zostanie przeprowadzona, jeśli wystartuje  w niej co najmniej 5 zawodników.

ODBIÓR PUCHARÓW I NAGRÓD TYLKO W DNIU BIEGU.

 

NAGRODY:

 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz statuetki/puchary
 • W ramach kategorii Mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego oraz kategoriach wiekowych  – nagrody rzeczowe (wartość nagród uzależniona od pozyskania sponsorów) oraz statuetki/puchary
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu
 • Nagrody w kategoriach wiekowych przewidziane są tylko dla obywateli Unii Europejskiej
 • W biegach młodzieżowych przewidziane są medale dla każdego uczestnika

PAKIETY STARTOWE:

 • W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje: medal, numer startowy wraz z agrafkami,

DEKORACJA: 

 • Ceremonia dekoracji zawodników biegów dla dzieci i młodzieży odbędzie się ok. godz. 12:50 w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Ceremonia dekoracji zawodników biegu głównego odbędzie się ok. godz. 15:00 w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim

 

UWAGI:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z toalety.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
 • Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
 • Zawody odbędą się zgodnie z zasadami PZLA
 • Wyrażając zgodę na start zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych  i reklamowych.
 • Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

 

 

 

ORGANIZATORZY