Regulamin biegu Piąteczka Dla Każdego

TERMIN i MIEJSCE:

 • 29 sierpnia 2020 r, Park im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Start biegu głównego – -ul. Lotników – godz. 16:00
 • Biegi Młodzieżowe:
  • Roczniki 2014 i młodsze –       200m 15:00
  • Roczniki 2010-2013 –               400m 15:10
  • Roczniki 2007 -2009                800m 15:20
  • Roczniki 2004-2006                 800m 15:30

CEL IMPREZY:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej w społeczeństwie
 • Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór

TRASA:

 • Biegu Piąteczka dla każdego:
  • Dystans – 5km
  • Nawierzchnia asfaltowa
  • Limit czasu: 60 minut
  • Elektroniczny pomiar czasu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 16 lat, najpóźniej w dniu zawodów
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów
 • Pakiety wydawane będą w dniu zawodów 29.08.2020 w godz. 10:30 – 14:20 w biurze zawodów (namiot w Parku im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim)
 • W celu odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów

 

ZGŁOSZENIA:

 • Rejestracja elektroniczna odbywa się za pośrednictwem strony internetowej chronotex.pl w zakładce ZAWODY do dnia 21 sierpnia 2020 (do godz. 00:00)
 • W przypadku wolnych pakietów startowych, istnieje możliwość rejestracji w dniu biegu 29 sierpnia 2020 roku w biurze zawodów
 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny na stronie zapisów będą mogły dokonać płatności w systemie mikropłatności.
 • Opłata startowa trafia na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem dokonania jej po zamknięciu zapisów do biegu.
 • Limit uczestników wynosi 555 osób w tym 40 miejsc dla Nordic Walking
 • Limit uczestników biegów młodzieżowych wynosi 200 os.

 

OPŁATY:

 • Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej
 • Pierwsze 100 osób 35 zł
 • Kolejne 100 osób 40 zł
 • Kolejne 100 osób 45 zł
 • Od 301-555 osób 50 zł
 • W dniu zawodów 55 zł w przypadku wolnych pakietów.
 • Koszt udziału Nordic Walking wynosi 40 zł
 • Koszt udziału w biegach młodzieżowych wynosi 15 zł

 

KLASYFIKACJE:

 • Bieg główny:
  • Kategoria OPEN Kobiet i Mężczyzn
  • Kategoria Najlepszy mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego – Kobiet i Mężczyzn
  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Kategorie wiekowe:

– 16-30 lat

– 31-45 lat

– 46-60 lat

– 60 lat +

 • Kategoria drużynowa – Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej zawodnicy muszą być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami zespołu. W zespole musi być co najmniej jedna kobieta. Do kategorii drużynowej będą wliczane 3 najlepsze czasy.
 • Nordic Walking Kobiet i Mężczyzn
 • Osoby, biegnące z wózkami dziecięcymi

UWAGA ! Klasyfikacja w danej kategorii zostanie przeprowadzona, jeśli wystartuje  w niej co najmniej 5 zawodników.

NAGRODY:

 • Za miejsca I-III w ramach kategorii OPEN Kobiet i mężczyzn -nagrody rzeczowe oraz statuetki/puchary
 • W ramach kategorii Mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego oraz kategorii wiekowych – nagrody rzeczowe (wartość nagród uzależniona od pozyskania sponsorów) oraz statuetki/puchary
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu

PAKIETY STARTOWE:

 • W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje: medal, numer startowy wraz z agrafkami,

DEKORACJA: 

 • Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników odbędzie się ok. godz. 17:15 w Parku im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim

UWAGI:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną
 • Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z toalety.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
 • Zawody odbędą się zgodnie z zasadami PZLA
 • Trasa z atestem PZLA
 • Wyrażając zgodę na start zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych  i reklamowych.
 • Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

                                                                                                                                                                            ORGANIZATORZY