Regulamin Półmaratonu Trzech Rzek

TERMIN i MIEJSCE:

 • 30 czerwca 2019 r., Twierdza Modlin,  Nowy Dwór Mazowiecki
 • Start biegu głównego – Półmaraton Trzech Rzek – godz. 9:30
 • Biegi Młodzieżowe na terenie Garnizonu Modlin:
  • Rocznik 2013 i młodsze – ok. 200m 12:30
  • Roczniki 2009-2012        – ok. 400m 12:40
  • Roczniki 2006-2008         – ok. 800m 12:50
  • Roczniki 2003-2005        – ok. 800m 13:00

CEL IMPREZY:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej w społeczeństwie
 • Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek

Partner:

 • Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 • Starostwo Nowodworskie
 • Garnizon Modlin
 • Agencja Projekt Igrzyska

TRASA:

  • Dystans – ok. 21 km
  • Nawierzchnia asfaltowa 50% oraz szutrowa 50%
  • Limit czasu w Biegu Głównym: 3 godziny
  • Elektroniczny pomiar czasu (chipy montowane do buta zawodnika)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów
 • Pakiety startowe dla Biegu Głównego będą wydawane w dniu 29.06.2019 w godz. 10:30 – 20:00 w biurze zawodów
 • Dla osób z poza Nowego Dworu Maz. i okolic będzie możliwość odbioru pakietu w dniu biegu tj. 30.06.2019 w godz. od 7:30 do 8:30 w biurze zawodów.
 • Pakiety dla Biegów Dziecięcych i Młodzieżowych będą wydawane w dniu 29.06.2019 w godz. od 10:30 do 20:00 w biurze zawodów
 • Celem odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

ZGŁOSZENIA:

do dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 00:00.

 • W przypadku wolnych pakietów startowych, możliwość rejestracji w dniu 29 czerwca 2019 r. w biurze zawodów
 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Po dokonanej wpłacie zawodnik pojawi się na liście startowej.
 • Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU.
 • Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 • Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 • Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 • Opłata startowa trafia na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem dokonania jej po zamknięciu zapisów do biegu.
 • Limit uczestników w biegu głównym wynosi 400 osób w tym 30 Nordic Walking.
 • Limit uczestników w biegach młodzieżowych wynosi 200 osób.

 

OPŁATY:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej
 • Pierwsze 100 osób 60 zł
 • Kolejne 100 osób 65 zł
 • 201-300 osób 70 zł
 • 301-400 osób 75 zł
 • W dniu 29.06.2019 r. 80 zł w przypadku wolnych pakietów.
 • Koszt udziału w biegach młodzieżowych wynosi 10 zł

KLASYFIKACJE:

 • Bieg główny:
  • OPEN Kobiet i Mężczyzn
  • Najlepszy mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego – Kobiet i Mężczyzn
  • Niepełnosprawni
  • Kategorie wiekowe:
  • 16-30 lat
  • 31-45 lat
  • 46-60 lat
  • 60 lat +
  • Kategoria drużynowa. – aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej zawodnicy muszą być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami. Do kategorii drużynowej będą wliczane 3 najlepsze czasy. W zespole musi być co najmniej jedna kobieta.

  • Nordic Walking Kobiet i Mężczyzn

NAGRODY:

 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz statuetki/puchary
 • W ramach kategorii Mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego oraz kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe (wartość nagród uzależniona od pozyskania sponsorów) oraz statuetki/puchary
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu
 • Nagrody w kategoriach wiekowych przewidziane są tylko dla obywateli Unii Europejskiej
 • W biegach młodzieżowych przewidziane są medale dla każdego uczestnika

PAKIETY STARTOWE:

 • W pakiecie startowym biegu głównego zawodnik otrzymuje: medal, numer startowy wraz z agrafkami,
 • Zwrotny chip montowany do buta

DEKORACJA:

 • Ceremonia dekoracji zawodników odbędzie się o godz. 13:30

UWAGI:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z toalety.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
 • Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie mogą brać udziału osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi bądź też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
 • Zawody odbędą się zgodnie z zasadami PZLA
 • Wyrażając zgodę na start zawodnicy/drużyny firmowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych i reklamowych.
 • Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

 

ORGANIZATORZY