Regulamin Półmaratonu Trzech Rzek

TERMIN i MIEJSCE:

 • 30 sierpnia 2020 r., Twierdza Modlin, Nowy Dwór Maz.
 • Start biegu głównego – Półmaraton Trzech Rzek – godz. 9:30

CEL  IMPREZY:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej w społeczeństwie
 • Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki

TRASA:

 • Dystans – 21 km
 • Nawierzchnia asfaltowa 50% oraz szutrowa 50%
 • Limit czasu w Biegu Głównym: 3 godziny
 • Elektroniczny pomiar czasu (chipy montowane do buta zawodnika)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów
 • Pakiety startowe dla Biegu Głównego będą wydawane w dniu 29.08.2020 w godz. 10:30 – 18:00 w biurze zawodów.
 • Dla osób z poza Nowego Dworu Maz. i okolic będzie możliwość odbioru pakietu w dniu biegu tj. 30.08.2020 w godz. od 7:30 do 8:30 w biurze zawodów.
 • Celem odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

ZGŁOSZENIA:

 • Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej www.chronotex.pl

do dnia 23 sierpnia 2020 r.  do godz. 00:00.

 • W przypadku wolnych pakietów startowych, możliwość rejestracji w dniu 28 czerwca 2020 w biurze zawodów
 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny na stronie zapisów będą mogły dokonać płatności w systemie mikropłatności.
 • Opłata startowa trafia na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem dokonania jej po zamknięciu zapisów do biegu.
 • Limit uczestników w biegu głównym wynosi 400 osób, w tym 30 Nordic Walking
 • Limit uczestników w biegach młodzieżowych wynosi 200 osób.

OPŁATY:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej
 • Pierwsze 100 osób 65 zł
 • Kolejne 100 osób 70 zł
 • 201-300 osób 75 zł
 • 301-400 osób 80 zł
 • W dniu 28.06.2020 r. 85 zł w przypadku wolnych pakietów.
 • Koszt udziału w Nordic Walking 70 zł
 • Koszt udziału w biegach młodzieżowych wynosi 15 zł

 

KLASYFIKACJE:

 • Bieg główny:
  • OPEN Kobiet i Mężczyzn
  • Najlepszy mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego – Kobiet i Mężczyzn
  • Niepełnosprawni
  • Kategorie wiekowe:

– 16-30 lat

– 31-45 lat

– 46-60 lat

– 60 lat +

 • Kategoria drużynowa. – aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej zawodnicy muszą być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami. Do kategorii drużynowej będą wliczane 3 najlepsze czasy. W zespole musi być co najmniej jedna kobieta.
 • Nordic Walking kobiet i mężczyzn

UWAGA ! Klasyfikacja w danej kategorii zostanie przeprowadzona, jeśli wystartuje  w niej co najmniej 5 zawodników. 

NAGRODY:

 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz statuetki/puchary
 • W ramach kategorii Mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego oraz kategoriach wiekowych  – nagrody rzeczowe (wartość nagród uzależniona od pozyskania sponsorów) oraz statuetki/puchary
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu
 • Nagrody w kategoriach wiekowych przewidziane są tylko dla obywateli Unii Europejskiej
 • W biegach młodzieżowych przewidziane są medale dla każdego uczestnika

PAKIETY STARTOWE:

 • W pakiecie startowym biegu głównego zawodnik otrzymuje: medal, numer startowy wraz z agrafkami,

DEKORACJA: 

 • Ceremonia dekoracji zawodników odbędzie się o godz. 13:30

UWAGI:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z
 • Organizatorzy zapewniają możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
 • Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie mogą brać udziału osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi bądź też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
 • Zawody odbędą się zgodnie z zasadami PZLA
 • Wyrażając zgodę na start zawodnicy/drużyny firmowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych  i reklamowych.
 • Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

 

 

                                                                                                                                                            ORGANIZATORZY