Regulamin Półmaratonu Trzech Rzek

                                

Regulamin
Półmaratonu Trzech Rzek

 

TERMIN i MIEJSCE:

 • 29 maja 2022 r., Nowy Dwór Maz.
 • Start biegu głównego – Półmaraton Trzech Rzek – godz. 12:00

Ośrodek Wiosełko nad Wkrą, ul. Nasielska, 05-192 Cieksyn

 

 • Biegi Młodzieżowe:
  • Roczniki 2016 i młodsze –         200m 10:30
  • Roczniki 2012-2015 –               400m 10:40
  • Roczniki 2009 -2011                 800m 10:50
  • Roczniki 2006-2008                 800m 11:00

 

 

CEL  IMPREZY:

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej
 • Promocja czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej w społeczeństwie
 • Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu Nowodworskiego i regionu mazowieckiego

 

ORGANIZATOR:

 • Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza
 • Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki

 

TRASA:

 • Dystans – 21 km
 • Nawierzchnia szutrowa
 • Limit czasu w Biegu Głównym: 3 godziny
 • Elektroniczny pomiar czasu

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów
 • Pakiety startowe dla Biegu Głównego będą wydawane w dniu 29.05.2022 w godz. 9:00 – 11:00 w biurze zawodów,
 • Pakiety startowe dla Biegów towarzyszących będą wydawane w dniu 29.05.2022 w godz. 9:00 – 10:00 w biurze zawodów,
 • Celem odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

ZGŁOSZENIA:

 • Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej www.chronotex.pl

do dnia 20 maja 2022r.  do godz. 00:00.

 • W przypadku wolnych pakietów startowych, możliwość rejestracji w dniach 29 maja 2022  w biurze zawodów
 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważny dokument tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny na stronie zapisów będą mogły dokonać płatności w systemie mikropłatności.
 • Opłata startowa trafia na konto organizatora.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach za wyjątkiem dokonania jej po zamknięciu zapisów do biegu.
 • Limit uczestników w biegu głównym wynosi 250 osób.
 • Limit uczestników w biegach dla dzieci i młodzieży 100 osób

 

 

OPŁATY:

 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej w wys. 45 zł
 • W dniu 29.05.2022 r. 55 zł w przypadku wolnych pakietów.
 • Koszt pakietu w biegach dziecięcych 20 zł

 

 

KLASYFIKACJE:

 

▪ Bieg główny:

o OPEN Kobiet i Mężczyzn

o Nowodworzanie

o Kategorie wiekowe:

– 16-30 lat 3

 

– 31-45 lat

– 46-60 lat

– 60 lat +

o Kategoria drużynowa – aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej

zawodnicy muszą być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami. Do kategorii

drużynowej będą wliczane 3 najlepsze czasy. W zespole musi być co najmniej jedna

kobieta.

 

UWAGA ! Klasyfikacja w danej kategorii zostanie przeprowadzona, jeśli wystartuje

w niej co najmniej 5 zawodników.

 

▪ Biegi Młodzieżowe:

o Roczniki 2016 i młodsze

o Roczniki 2012-2015 –

o Roczniki 2009 -2011

o Roczniki 2006-2008

 

NAGRODY:

 • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III w kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn oraz statuetki/puchary
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników biegu

 

PAKIETY STARTOWE:

 • W pakiecie startowym biegu głównego zawodnik otrzymuje: medal, numer startowy wraz z agrafkami,

 

DEKORACJA: 

 • Ceremonia dekoracji zawodników odbędzie się ok. godz. 15:00

UWAGI:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu
 • Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z
 • Organizatorzy zapewniają możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
 • Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie mogą brać udziału osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi bądź też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
 • Zawody odbędą się zgodnie z zasadami PZLA
 • Wyrażając zgodę na start zawodnicy/drużyny firmowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych                                  i reklamowych.
 • Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

 

ORGANIZATORZY